rysunek

Aktualne informacje

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH PRZYJMUJE JUŻ ZGŁOSZENIA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016
DO KLAS: I,II, III, IV, V i VI
JESTEŚ PEŁNOLETNI
NIE UKOŃCZYŁEŚ GIMNAZJUM
MASZ UKOŃCZONE 16 LAT
NAUKA SPRAWIA CI PROBLEMY?
JEŻELI MASZ UKOŃCZONE 15 LAT I WSTĄPISZ
DO 12-17 ŚHP W JAWORZNIE
TA SZKOŁA JEST DLA CIEBIE!!!
DROGI RODZICU!
JEŚLI TWOJE DZIECKO MA PROBLEMY W NAUCE
I UKOŃCZYŁO 15 LAT
PRZYJDŹ DO NAS!!!

Gimnazjum dla dorosłych zaprasza

Przyjęcia do Gimnazjum dla Dorosłych rozpoczęte!


Gimnazjum dla Dorosłych ogłasza nabór na rok szkolny 2015/2016 na semestry:I,II, III, IV, V i VI.

Słuchacze szkoły, dzięki współpracy z Hufcem Pracy, odbywają przyuczenie do pracy w wybranym zawodzie.

Dzięki temu w krótkim czasie staja się profesjonalistami, z którymi wielu pracodawców podpisuje umowy o pracę!


Podanie o przyjęcie wraz ze stosownymi dokumentami prosimy składać w sekretariacie szkoły lub w p. 41

ZAPRASZAMYSpotkanie z doradcami zawodowymi

      W dniu 24 lutego w 12-17 w Hufcu Pracy w Jaworznie odbyło się kolejne spotkanie z doradcami zawodowymi Młodzieżowego Centrum Kariery w Jaworznie, zorganizowane dla uczestników hufca na statusie ucznia.
Młodzież hufca, będąca na statusie ucznia w Gimnazjum dla Dorosłych, podczas pobytu w hufcu, przed wejściem na rynek pracy i podjęciem pierwszego zatrudnienia realizuje cykl różnego rodzaju zajęć profilaktycznych, zawodoznawczych, diagnozujących predyspozycje i umiejętności zawodowe słuchaczy gimnazjum. Spotkania z przedstawicielami instytucji rynku pracy dają im możliwość uzyskania informacji na temat funkcjonowania tych placówek jak również niezbędnych warunków do zaistnienia na rynku pracy.
Celem przeprowadzonych zajęć pt. „Uruchom swoją wyobraźnię - kreatywny na rynku pracy” było zachęcenie młodzieży do aktywności, zmiany sposobu myślenia i szukania twórczych rozwiązań. Pracownik kreatywny, pomysłowy, wykorzystujący wyobraźnię i własny potencjał jest osobą cenioną w pracy, służącą doświadczeniem dla innych i motywującą zespół do pracy. Dlatego też poza formalnym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym właśnie te cechy charakteru mają znaczenie dla osoby zatrudniającej nowego pracownika, a przed takim doświadczeniem właśnie znajdują się uczestnicy hufca.
Obrazek

Tekst i zdjęcia: Anna Tekieli
Na zdjęciu: uczestnicy hufca podczas zajęć z doradcami MCK Joanną Juras oraz Ewą Chmielewską.


Profilaktycznie w Jaworznie

      W dniu 20 stycznia w siedzibie 12-17 Hufca Pracy w Jaworznie odbyły się zajęcia profilaktyczne „Dziękuję, nie palę” dla uczestników placówki i słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych. Na spotkanie zaproszono Panią Urszulę Rokicką z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie, która przeprowadziła zajęcia na temat szkodliwości palenia papierosów, zarówno czynnego, jak i biernego.
      W Polsce palenie tytoniu od lat stanowi jedną z najczęstszych przyczyn utraty zdrowia. Niesie za sobą poważne skutki zdrowotne, głównie schorzenia układu krążenia, oddechowego, nowotwory – to najczęściej przywoływane argumenty przemawiające za rzuceniem nałogu. Kolejnym argumentem jest aspekt finansowy, jak również dbałość o wygląd zewnętrzny - i tych argumentów także użyto podczas spotkania z uczestnikami.
      Młodzież podczas spotkania miała okazję obejrzeć prezentację multimedialną, w której zawarto wiele istotnych informacji na temat nikotyny i jej wpływu na organizm człowieka w poszczególnych fazach jego rozwoju, zarówno w przypadku palaczy czynnych, jak i osób narażonych na bierne palenie. Kolejnym punktem spotkania była możliwość zbadania się smokolizerem- to urządzenie, które mierzy zawartość szkodliwego tlenku węgla w wydychanym powietrzu u palaczy lub u przebywających w otoczeniu palących. Wyniki badania były dla niektórych osób dużym zaskoczeniem i pobudziły młodzież do refleksji, skłoniły także do głębszej analizy problemu palenia dzięki rozdawanym podczas prelekcji broszurom i ulotkom. 
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Na zdj. Urszula Rokicka wraz z uczestnikami hufca podczas zajęć.      


„Moja droga do kariery” w Jaworznie

      W dniu 12 stycznia 2015 roku w Hufcu Pracy w Jaworznie odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery Joanną Juras, wprowadzające uczestników będących na statusie ucznia w realia lokalnego rynku pracy i przygotowujące młodzież do podjęcia pierwszego w swoim życiu zatrudnienia- w ramach przyuczenia do zawodu jako pracownik młodociany. Uczestnikom zaproponowano obejrzenie filmu edukacyjnego przybliżającego realia poszukiwania pracy przez ludzi młodych, na początku kariery zawodowej, nabywających dopiero doświadczenia zawodowego. Po obejrzeniu filmu uczestnicy mieli możliwość podjąć dyskusję na temat swoich spostrzeżeń oraz własnych doświadczeń zawodowych. Zajęcia zakończono krótkim testem pozwalającym przyjrzeć się własnym predyspozycjom i uzdolnieniom w określonych kierunkach zawodowych.
      Zajęcia „Moja droga do kariery” należą do cyklu zajęć programu przygotowującego uczestników do świadomego i przemyślanego wyboru ścieżki kariery edukacyjno- zawodowej, pozwalają na zebranie niezbędnych informacji na temat własnego potencjału , świata zawodów oraz realiów rynku pracy.


Światełko Betlejemskie w Jaworznie

      Dnia 17 grudnia o godz. 17.45, tuż po zakończeniu Jarmarku Bożonarodzeniowego na rynku w Jaworznie po raz kolejny mieszkańcy mogli osobiście odebrać Betlejemskie Światełko Pokoju. Do miasta przywieźli je harcerze - i po raz siódmy przekazali światełko na ręce prezydenta Pawła Silberta, w obecności zgromadzonych mieszkańców miasta, przedstawicieli szkół i innych placówek oświatowych, którzy w tym dniu byli gospodarzami jaworznickiego jarmarku. Na świątecznie ozdobionym rynku, pełnym choinek, bałwanów i mikołajów, zgromadzili się mieszkańcy, dołączając się do śpiewania pastorałek, które ze sceny intonowali harcerze przybywający ze światełkiem. W uroczystościach tych wzięli udział również uczestnicy hufca i słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych, w tym przedstawiciele Rady Młodzieży i klubu Aktywnych, reprezentując swoją placówkę.
      Betlejemskie Światło Pokoju przybyło do Polski po raz dwudziesty czwarty. Z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem skauci austriaccy przewożą go do Katedry Wiedeńskiej, skąd odbierają światło do pobliskich krajów i przekazują swoim sąsiadom tak, by Płomień otoczył całą Europę. Przesłanie, które towarzyszy tegorocznej wędrówce Światła brzmi: "Pokój jest w nas!".
     
      Przekazanie Światła Betlejemskiego jest kolejnym przedsięwzięciem związanym z obchodami Świąt Bożego Narodzenia, do którego aktywnie włączyła się młodzież naszego hufca i gimnazjum, krzewiąc tradycje oraz dając dobry przykład aktywnego uczestnictwa w życiu miasta.
Obrazek

Tekst i zdjęcie : Anna Tekieli
na zdj. uczestnicy hufca o podczas uroczystości.


Informacja

Informujemy, że w dniach 2 i 5 stycznia 2015 r. planowo odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Spotkanie opłatkowe uczestników Hufca Pracy i słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych

            W dniu 11 grudnia 2014 roku w siedzibie 12-17 Hufca Pracy w Jaworznie odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe, na które, jak co roku, zaproszono przedstawicieli placówek współpracujących z OHP: pracodawców, dyrektorów szkół oraz władze miasta. W tym roku w uroczystości wzięli udział Komendant Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Pan Mariusz Pawelec, Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek, ksiądz proboszcz Parafii św. Elżbiety Węgierskiej Józef Gut, dyrektorzy szkół współpracujących – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie dr Dobiesław Derda oraz zastępca dyrektora Grażyna Barska – Bakowicz i Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Katowicach – Zofia Muchacka, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych w Jaworznie i Mysłowicach, pracodawcy oraz młodzież Hufca Prac i słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych w Jaworznie.
            Spotkanie rozpoczęła powitaniem zgromadzonych gości komendant Hufca Pracy Pani Bożena Banasik, po czym głos zabrali Pan Komendant Wojewódzki Mariusz Pawelec, Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek oraz ksiądz proboszcz Józef Gut, przytaczając fragment Pisma Świętego. Młodzież hufca natomiast przygotowała krótki program artystyczny - montaż słowno - muzyczny, który wprowadził uczestników spotkania w świąteczny nastrój. Elementem nawiązującym również do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, była wystawa finałowych prac plastycznych uczestników konkursu „Magia Świątecznych Chwil”, którą mieli sposobność obejrzeć zaproszeni na spotkanie goście.
Obrazek
Tekst i zdjęcia : Anna Tekieli
na zdj. uczestnicy hufca oraz zaproszeni goście podczas uroczystości. Przemawiają: kdt hufca Bożena Banasik oraz kdt woj. Mariusz PawelecPrzypominamy, że w dniach 13 - 14 - 15 stycznia 2015 r. odbędzie się egzamin gimnazjalny dla klasy IIIA.
Obejmuje on wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Ma formę pisemną.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum!

Egzamin składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.
Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.
Część matematyczno - przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii.
Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.
W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.
Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Zaświadczenie o wynikach egzaminu OKE w Jaworznie przekaże do szkoły 30 stycznia 2015 r.

Życzymy powodzenia


      W dniu 9 grudnia młodzież 12-17 Hufca Pracy i słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych w Jaworznie wzięli udział w spotkaniu „Ta chwila”, zorganizowanym w ramach obchodów „Roku Żołnierzy Tułaczy” w Bibliotece Miejskiej w Jaworznie, filia w Jeleniu.
      Spotkanie to zakończyło cykl przedsięwzięć realizowanych przez hufiec w związku z obchodami 2014 roku, który zadedykowany został Żołnierzom Tułaczom. Wybór tego roku związany jest z Polakami, których „rozrzuciła po kątach” całego świata zawierucha dziejowa powstała wraz z wybuchem II Wojny Światowej.
     Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać „żywej lekcji historii”, poprowadzonej przez przedstawicieli Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, działających w ramach jaworznickiego koła tegoż związku. Podczas godzinnego spotkania uczestnicy wysłuchali historii osób, które jako małe dzieci, w związku z opozycyjną działalnością rodziców w okresie II Wojny Światowej, zostały umieszczone i przeżyły wojnę w kolejnych obozach dziecięcych, jako sieroty wojenne. Związek, do którego należą zaproszeni goście, powstał w 1946 roku, jest to najstarsza polska organizacja zrzeszająca byłych więźniów obozów koncentracyjnych, więzień i aresztów. Związek liczący obecnie 5 tys. członków jest jedną z największych organizacji kombatanckich w Polsce, obecnie obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju, ma 15 oddziałów okręgowych, 9 samodzielnych kół rejonowych i 13 samodzielnych kół środowiskowych, które organizują spotkania edukacyjne z młodzieżą, uroczystości okolicznościowe, otaczają opieką miejsca pamięci oraz działają na rzecz rozwiązywania problemów środowiska ofiar nazizmu. Organizacja prowadzi aktywną działalność na rzecz upamiętniania walki o niepodległość i martyrologii narodu polskiego w latach 1939-1945, zachowania pamięci o ofiarach niemieckiego nazizmu.
Obrazek

Tekst i zdjęcie : Anna Tekieli


Egzaminy semestralne.

Zapoznaj się z terminami egzaminów semestralnych w tym miejscu


Plan lekcji na nowo rozpoczęty rok szkolny 2014/2015
Zapraszamy do zapoznania się z nowym planem, który znajduje się w tym miejscu

Frekwencja dopuszczeniowa do egzaminów semestralnych
Frekwencja dopuszczeniowa do egzaminów semestralnych z poszczególnych przedmiotów liczy się do ostatnich zajęć poprzedzających egzamin z danego przedmiotu.

o Gimnazjum ........
VI Edycja rajdu wiosennego

      Po raz I Słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych uczestniczyli w kolejnej edycji Rajdu Wiosennego organizowanego przez pedagog szkolną mgr Grażynę Marchlik oraz mgr Bartłomieja Nocunia. W tegorocznej edycji udział wzięło 25 osób. Uczestnicy podczas rajdu mogli zapoznać się z budową geologiczną Jaworzna, procesami rzeźbotwórczymi kształtującymi wygląd naszego miasta, florą i fauną wyrobisk po eksploatacji dolomitu oraz doliny Łużnika. Jednocześnie kształtowali w sobie właściwe postawy wobec przyrody oraz poznawali możliwości turystyki pieszej jako sposobu na spędzenia wolnego czasu; dzięki uczestnictwu pani pedagog na rajdzie zgłębiali tajniki radzenia sobie ze stresem.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2014
Gimnazjum dla dorosłych realizuje przedsiewzięcie „W sieci”
Dzisiaj tj. 11 lutego 2014 obchodzimy DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU.

Projekt „W Sieci” to wspólne przedsięwzięcie edukacyjne Fundacji Dzieci Niczyje oraz firmy Microsoft adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego głównym elementem jest talk show prowadzony przez Ewę Farną, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi porusza kwestie uwodzenia w sieci oraz cyberprzemocy. Reportaże i wywiady wykorzystane w programie prezentują również pozytywne, efektywne zastosowania sieci. W ramach projektu opracowane zostały scenariusze zajęć lekcyjnych poświęconych bezpiecznemu i efektywnemu korzystaniu z mediów elektronicznych.

Projekt „W Sieci” został objęty patronatem Komendy Głównej Policji i jest elementem programu „Safer Internet” w Polsce.
zobacz film …U W A G A !!!
Po ukończeniu nauki w danym semestrze, słuchacz gimnazjum dla dorosłych, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do indeksu, potwierdzający uzyskanie albo nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.
U W A G A !!!
Słuchacz uzupełnia:
imię i nazwisko
rok szkolny
semestr
nauczyciela prowadzącego zajęcia
zajęcia edukacyjne
liczbę godzin
Nauczyciel uzupełnia:
ocenę
datę i podpis
PROSIMY O PODPISANIE INDEKSÓW NA 1 STRONIE POD ZDJĘCIEM!!!
W indeksie nie wolno:
wycierać gumką
używać korektora
skreślać, zmazywać, zacierać.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH
UWAGA SŁUCHACZE !
Przypominamy o warunkach, jakie należy spełnić, żeby zostać dopuszczonym do egzaminów z poszczególnych przedmiotów:
- minimalna frekwencja na poszczególnych zajęciach to : 50 %
- uzyskanie z tych zajęć oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Jeżeli słuchacz potrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jest obowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych 2013