rysunek

Aktualne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z nowym planem lekcji, który znajduje się tutaj

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH PRZYJMUJE JUŻ ZGŁOSZENIA NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015
DO KLAS: I, II, III
JESTEŚ PEŁNOLETNI
NIE UKOŃCZYŁEŚ GIMNAZJUM
MASZ UKOŃCZONE 16 LAT
NAUKA SPRAWIA CI PROBLEMY?
JEŻELI MASZ UKOŃCZONE 15 LAT I WSTĄPISZ
DO 12-17 ŚHP W JAWORZNIE
TA SZKOŁA JEST DLA CIEBIE!!!
DROGI RODZICU!
JEŚLI TWOJE DZIECKO MA PROBLEMY W NAUCE
I UKOŃCZYŁO 15 LAT
PRZYJDŹ DO NAS!!!

Gimnazjum dla dorosłych zaprasza

Plan lekcji na nowo rozpoczęty rok szkolny 2014/2015
Zapraszamy do zapoznania się z nowym planem, który znajduje się w tym miejscu

Frekwencja dopuszczeniowa do egzaminów semestralnych
Frekwencja dopuszczeniowa do egzaminów semestralnych z poszczególnych przedmiotów liczy się do ostatnich zajęć poprzedzających egzamin z danego przedmiotu.

o Gimnazjum ........
VI Edycja rajdu wiosennego

      Po raz I Słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych uczestniczyli w kolejnej edycji Rajdu Wiosennego organizowanego przez pedagog szkolną mgr Grażynę Marchlik oraz mgr Bartłomieja Nocunia. W tegorocznej edycji udział wzięło 25 osób. Uczestnicy podczas rajdu mogli zapoznać się z budową geologiczną Jaworzna, procesami rzeźbotwórczymi kształtującymi wygląd naszego miasta, florą i fauną wyrobisk po eksploatacji dolomitu oraz doliny Łużnika. Jednocześnie kształtowali w sobie właściwe postawy wobec przyrody oraz poznawali możliwości turystyki pieszej jako sposobu na spędzenia wolnego czasu; dzięki uczestnictwu pani pedagog na rajdzie zgłębiali tajniki radzenia sobie ze stresem.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2014
Gimnazjum dla dorosłych realizuje przedsiewzięcie „W sieci”
Dzisiaj tj. 11 lutego 2014 obchodzimy DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU.

Projekt „W Sieci” to wspólne przedsięwzięcie edukacyjne Fundacji Dzieci Niczyje oraz firmy Microsoft adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego głównym elementem jest talk show prowadzony przez Ewę Farną, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi porusza kwestie uwodzenia w sieci oraz cyberprzemocy. Reportaże i wywiady wykorzystane w programie prezentują również pozytywne, efektywne zastosowania sieci. W ramach projektu opracowane zostały scenariusze zajęć lekcyjnych poświęconych bezpiecznemu i efektywnemu korzystaniu z mediów elektronicznych.

Projekt „W Sieci” został objęty patronatem Komendy Głównej Policji i jest elementem programu „Safer Internet” w Polsce.
zobacz film …Plan lekcji na rok szkolny 2013/2014
U W A G A !!!
Po ukończeniu nauki w danym semestrze, słuchacz gimnazjum dla dorosłych, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do indeksu, potwierdzający uzyskanie albo nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.
U W A G A !!!
Słuchacz uzupełnia:
imię i nazwisko
rok szkolny
semestr
nauczyciela prowadzącego zajęcia
zajęcia edukacyjne
liczbę godzin
Nauczyciel uzupełnia:
ocenę
datę i podpis
PROSIMY O PODPISANIE INDEKSÓW NA 1 STRONIE POD ZDJĘCIEM!!!
W indeksie nie wolno:
wycierać gumką
używać korektora
skreślać, zmazywać, zacierać.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH
UWAGA SŁUCHACZE !
Przypominamy o warunkach, jakie należy spełnić, żeby zostać dopuszczonym do egzaminów z poszczególnych przedmiotów:
- minimalna frekwencja na poszczególnych zajęciach to : 50 %
- uzyskanie z tych zajęć oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Jeżeli słuchacz potrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jest obowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych 2013